Vårt miljöarbete styrs av principerna i ” Toyota Way”. En av dem är Kaizen, vilket står för övertygelsen om att det alltid finns utrymme för förbättringar eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt.

Vi skall marknadsföra och sälja Toyotas modellprogram och tillhörande kringtjänster till privata personer, företag och organisationer inom Göteborgsdistriktet, som flyttar personer och/eller gods. Vi skall kännetecknas av trevligt bemötande, trygghet samt totalekonomi och kvalitet för våra produkter, tjänster samt personal. Toyota Center Göteborg AB skall minska påverkan på miljön så långt det är motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt inom all vår verksamhet. Vi skall även informera våra kunder om våra miljövänligaste alternativ.

  • Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
  • Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
  •  Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
  • Alla på Toyota Center Göteborg AB skall ha god kunskap om miljöledning och hur miljön påverkas av företagets olika verksamheter genom utbildning och aktivt engagemang.

Våra miljömål

  • I största möjliga mån använda begagnade delar vid skadereparationer.
  • Hyrbilsflottan skall bestå av minst 50% miljöbilar.