Fakturaadress

Toyota Center Göteborg AB
BGC-id FOR2214

205 39  MALMÖ

Denna adress måste anges på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Ovanstående adress gäller enbart för fakturor och ev. bilagor. Övrig post adresseras till respektive anläggning, se adress för respektive anläggning under menyn ”Kontakta oss”.

Det går också bra att skicka fakturan som pdf-faktura via e-post till mailadressen nedan, under förutsättning att adressen ovan
finns på pdf-fakturan:

BG-PB3@maildrop.wm.net

Följande uppgifter ska alltid framgå på fakturan och ska även alltid återfinnas på samma plats på fakturan:

  1. Fakturanummer
  2. Fakturadatum
  3. Eventuellt arbetsordernummer eller vår referens
  4. Er referens
  5. Leveransadress
  6. Totalbelopp
  7. Momsbelopp
  8. Bankgironummer
  9. Ert organisationsnummer

Vi scannar våra fakturor, så vi uppskattar om ni textar väl och att papperet inte har någon bakgrundsbild.
Vårt organisationsnummer är 556337-3025.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning på telefon 031-750 24 00 eller e-post ekonomi@toyotagoteborg.se.