Se sommarens öppettider här>>
Kontakta oss gärna via formuläret>>

×

Vårt miljöarbete styrs av principerna i ” Toyota Way”. En av dem är Kaizen, vilket står för övertygelsen om att det alltid finns utrymme för förbättringar eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt. Vi arbetar aktivt med Toyotas globala miljömål 2050.

Vi skall marknadsföra och sälja Toyotas modellprogram och tillhörande kringtjänster till privata personer, företag och organisationer inom Göteborgsdistriktet, som flyttar personer och/eller gods. Vi skall kännetecknas av trevligt bemötande, trygghet samt totalekonomi och kvalitet för våra produkter, tjänster samt personal. Toyota Center Göteborg AB skall minska påverkan på miljön så långt det är motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt inom all vår verksamhet. Vi skall även informera våra kunder om våra miljövänligaste alternativ.

  • Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
  • Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
  •  Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
  • Alla på Toyota Center Göteborg AB skall ha god kunskap om miljöledning och hur miljön påverkas av företagets olika verksamheter genom utbildning och aktivt engagemang.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 - för en grönare tillvaro.

Vad är ISO 14001?

För att kunna anpassa sig till marknadens nya önskemål och tillvarata de affärsmöjligheter som miljöutvecklingen för med sig krävs ett långsiktigt och målinriktat arbete.

Allt fler företag behöver därför ett effektivt system för att planera och organisera miljöarbetet, ett sk. miljöledningssystem.

ISO 14001 är en internationell standard vilket innebär att den gäller över hela världen. Standarden ställer tex. krav på att ett företag ska ha en miljöpolicy, ha antagit ett antal miljömål för sin verksamhet, att man utbildar personalen, att företaget utvecklar rutiner och instruktioner för att minska företagets miljöpåverkan.

ISO 14001 innehåller en möjlighet att, efter en granskning från ett oberoende certifieringsföretag, erhålla ett skriftligt bevis på sitt miljöarbete, ett certifikat vilket sedan kan användas vid upphandlingar, i marknadsföringen osv.

Vi har varit certifierade sedan maj 2001.

Våra miljömål

Öka våra medarbetares kunskap och medvetenhet inom miljöfrågor och Toyotas miljöengagemang.