Se sommarens öppettider här>>
Kontakta oss gärna via formuläret>>

×

Sajtens innehåll

Toyotasajten innehåller information om Toyotas produkter och kampanjer. Produkterna som beskrivs på sajten säljs i Europa endast av Toyotas auktoriserade återförsäljare och verkstäder och kampanjerna gäller bara i de länder som anges i samband med respektive kampanj.

All information på sajten har uteslutande informationsspridande syfte. Sajten ska ej betraktas eller användas som en ersättning för information som är tillgänglig hos Toyotas auktoriserade återförsäljare och verkstäder. Informationen på sajten är inte juridiskt bindande och utgör inget försäljningserbjudande.

TMME gör allt som rimligen är möjligt för att all information på sajten ska vara korrekt. Trots detta kan ingen garanti mot felaktigheter på sajten lämnas och TMME fråntar sig därför ansvaret för att informationen är korrekt och fullständig. Sajten och all information i densamma delges dig “som den är”, utan några uttryckta eller eljest lämnade garantier. TMME förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning företa förändringar avseende bilmodeller, utrustning, specifikationer samt tillgänglighet.

Copyright

Framställandet av och innehållet i denna sajt skyddas av industrial and intellectual rights. Information, text, bilder och grafik får endast användas för personliga, icke-kommersiella ändamål och får inte återges, ändras, vidarebefordras eller publiceras helt eller delvis, oavsett ändamål utom för att titta på, utan att skriftligt tillstånd först har inhämtats från avsändaren av denna webbplats.

Personuppgifter

Varje personlig uppgift som du lämnar till TMME via Toyota-sajten kommer bara att användas av Toyota för att förbättra den service som Toyota tillhandahåller, inklusive marknadsföring. TMME gör allt för att säkerställa att insamlande, överföring och lagring av personliga uppgifter sker på ett säkert och betryggande sätt såsom kan förväntas gällande handhavande av sådan information. TMME kommer inte att överföra personliga uppgifter till tredje part, utom till andra behöriga inom Toyotas distributionsnätverk. Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personliga uppgifter samt korrigera felaktigheter och invända mot användningen av personliga uppgifter.

Då TMME inte är skyldigt att övervaka eller granska information som lämnas av besökare på sajten och fråntar sig allt ansvar avseende sådan användarinformation, förbehåller sig TMME rätten att då och då kontrollera sådan information och ta bort den från sajten utan angivande av skäl.

Om cookies

Denna sajt använder en teknik med s.k. cookies för att kunna följa besökarens spår på sajten. Denna teknik syftar till att registrera användarnas aktivitet på sajten och att underlätta utvärderingar och förbättringar för att göra sajten mer användbar för dig. Sajten använder dock inte denna teknik för att registrera information om individuella användare, varför ingen information om just dig kommer att sparas eller användas. Notera att du kan ställa in din egen webbläsare så att den inte accepterar cookies eller varnar dig om cookies används. Se mer under sajtens cookiedeklaration.