Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om barn och trafik. Vår medverkan bidrar till att:

– Lärare och elever i år F-6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns material om trafiksäkerhet.
– Öka medvetenheten bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.

Toyota proace city verso familjebil

Barn i bil

Varje år dör och skadas barn i onödan för att bilbältet inte används eller sitter fel. Barnets huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen och nacken är bräcklig. Vid en krock kastas huvudet fram och tillbaka med våldsam kraft. Därför behövs extra skydd i bilen. Upp till 4 års ålder färdas barnen säkrast bakåtvänt. Läkare och forskare rekommenderar att barn använder bältes­stol eller bälteskudde tills de är 10-12 år. Om barnet sitter på en plats som saknar huvudstöd är bältesstolen bäst. Den har ryggstöd till skillnad från bälteskudden. Skyddsanordningen ska vara Europagodkänd och E-märkt.