Se sommarens öppettider här>>
Kontakta oss gärna via formuläret>>

×

Att resa med bil kan ibland vara långtråkigt för små och stora barn. 

Med några reselekar så blir resan mycket roligare. Här får du tips på billekar. Det de har gemensamt är att de kräver lite rekvisita och de lekar som inte utnyttjar omgivningen kan man naturligtvis även leka vid andra tillfällen. 

Resebingo:
Resebingo där man får pricka av saker man ser på vägen gör resan roligare och gör att man blir mer uppmärksam på sin omgivning. Förbered genom att på en bit styvt papper rita ett rutmönster (t.ex. 4×4) med olika saker ni troligtvis kommer att få se, t.ex. en ko, en lastbil en brevlåda etc. Låt alla deltagare markera på brickan när de ser något av objekten och man kan få poäng när man får en hel rad eller hela brickan fylld.

Gissa bilmärken:
Om någon i bilen på en bilresa är bra på att känna igen olika bilmärken kan man gissa vilka bilmärken de mötande bilarna har.  

Kolla registreringsskyltar:
Man kan ha mycket roligt genom att kolla registreringsskyltar på mötande eller passerande bilar. Man kan t.ex. ha en tävling där man ska hitta alla bokstäver i sitt namn, eller registreringsskyltar som börjar på alfabetets alla bokstäver eller alla siffror.

20 frågor:
En av spelarna tänker på en person – känd eller okänd, död eller levande. Medspelarna turas om att ställa ja- och nej-frågor för att lista ut vem det är. Leken fortsätter tills någon av medspelarna gissar rätt, eller tills man har ställt 20 frågor. Den som gissar rätt, får tänka på en person nästa gång. Om man tycker det är för svårt kan man utöka antalet frågor. Vill man utöka leken kan man utöka kategorin t.ex. även tillåta fiktiva personer eller seriefigurer eller hitta på en egen kategori, t.ex. djur.

 A till Ö:
Hitta alla bokstäver i alfabetet på saker ni passerar. Bokstäverna ska vara i alfabetisk ordning. Endast en bokstav per skylt, affisch, registreringsplåt eller vad det nu är, är tillåten.

Nynna låten:
Första spelaren sätter på sig en musikspelare med hörlurar. Spelaren väljer en låt och börjar nynna med, utan att sjunga orden. När någon av de andra spelarna tror sig veta vilken låt det är, säger den sitt namn. Bestäm på förhand om man ska säga artist, låttitel eller både och för att få rätt på sin gissning. Har den som gissar rätt, får den nynna nästa låt. Är gissningen fel, fortsätter den första spelaren att nynna. Har ni ingen musikspelare? Nynna på låten ändå, men sjung inga ord.

Apelsin eller citron:
Välj först om ni håller på Apelsin eller Citron. Vinka sedan till människorna i bilarna ni möter. De som vinkar tillbaka är “apelsiner” och de som inte gör det är sura “citroner”. Först till 20 vinner.

 

Arga leken:
Två spelare tittar varandra in i ögonen. Nu gäller det att få den andra att börja skratta, utan att man själv gör det.
Det är inte tillåtet att ha kroppskontakt, prata eller göra andra ljud. Den som först börjar le åker ut. Det rekommenderas inte att bilföraren deltar i denna lek.

Ordcharader:
Det här är en variant av charader som är anpassad för miljöer som inte tillåter vilda gester. Men inte är den lättare för det. Spelarna tävlar i lag. Man spelar i tre omgångar. Spelarna hjälps åt att skriva kända personers namn på lappar. Skriv fem lappar var. Lägg lapparna i en påse. Spelare 1 drar en lapp ur påsen. Nu har den 30 sekunder på sig att beskriva så många personer den hinner för sina lagkamrater. Man får använda alla ord utom själva namnet på personen.
När tiden är ute är det nästa lags tur. När alla lag har gissat är det dags för omgång två. Lägg tillbaka alla lappar i påsen. Den här gången får spelaren bara använda tre ord för att beskriva personen på lappen. I den tredje omgången får spelaren bara använda ett ord.

Baksätespoesi:
De allra vackraste textraderna består ofta av oväntade liknelser. Spelare 1 tänker på ett abstrakt substantiv (något du inte kan ta på), t.ex. hunger. Spelare 2 tänker på ett konkret substantiv, (något du kan ta på och säga en eller ett framför) t.ex. cykel. Spelarna räknar till tre samtidigt och säger sedan sina ord i kör. Spelare 3 sätter ihop orden till en liknelse, Hunger är som en cykel och förklarar på ett kreativt sätt varför liknelsen stämmer: Den går inte att bromsa.

Bilbingo:
Det är lätt att göra egna bingobrickor. Rita ett rutnät av fem rader och fem kolumner. Fyll rutorna med slumpvis valda siffror mellan 1 och 100. Alla deltagare får varsin bricka. Spana sedan ut genom bilrutan och se er omkring. Så fort man får syn på en av sina siffror, kryssar man över den på brickan. När alla siffror i en rad eller en kolumn och sedan hela brickan är överkryssade, ropar man: Bingo! Den som först får bingo vinner. Spelet fortsätter tills alla har fått bingo. Alternativ, Fyll bingobrickorna med vägmärken, bilmärken, eller bokstäver, djur, ladugårdar, färger eller byggnader istället.

Sant eller falskt från instruktionsboken:
Bilens instruktionsbok kan vara en källa till både kunskap och underhållning. Utse en spelledare. Spelledaren använder bilens instruktionsbok och hittar på sant eller falsk-frågor. Ju konstigare, desto roligare. Den som tror sig kunna svaret skriker sitt namn. Svarar man rätt får man ett poäng. Svarar man fel får man ett minuspoäng. Först till tio vinner.

Bil Black Jack:
Spela Black Jack (eller 21) med hjälp av registreringsskyltar. I den här varianten använder upp till tre spelare samma registreringsskyltar. Spelare 1 använder registreringsskyltarnas första siffra. Spelare 2 spelar med den mittersta siffran. Spelare 3 använder den sista. Spelarna adderar sina nummer på alla bilar man möter. Man får stanna när man vill. Den som får 21 eller närmaste tal under 21 vinner. Kommer man över 21 blir man “tjock”, och är ute.

Boink:
Första spelaren säger “ett”. Andra spelaren säger “två”. Gå runt medurs i bilen och säg en siffra var. När ett tal är delbart med fem, ska man säga “boink” istället. Den som säger fel åker ut.
Alternativ: Prova med andra siffror. Fem är det lättaste.
Alternativ 2: I varianten Fizz Buzz byter man ut alla tal som är delbara med tre mot fizz, alla som är delbara med fem mot buzz, och de som är delbara med både tre och fem mot fizz buzz.
Alternativ 3: Byt håll varje gång någon säger boink.

 

 

Boxbingo:
Alla väljer varsitt bilmärke. När någon ser sitt bilmärke så får man boxa någon annan på armen. Man får inte slå för hårt. Alternativt får den som först ser en gul bil boxa någon annan.

Bra nyheter, dåliga nyheter:
Spelare ett säger “Den goda nyheten är.” och fyller i med ett fenomen, t.ex. “.att solen skiner”. Motspelaren ska då svara genom att vända på samma fenomen, t.ex. “Den dåliga nyheten är att vi är vampyrer”.

Filmcitat:
En av deltagarna säger ett filmcitat. Den av de övriga deltagarna som först vet vad filmen heter ropar sitt namn. Man får ett poäng för filmtiteln, två poäng för skådespelarens namn och tre poäng för karaktärens namn. Kan man dessutom citatets svarsreplik får man fem bonuspoäng! Sedan är det nästa deltagares tur att säga ett filmcitat.

Alfabetsrepliker:
Spelare 1 börjar att säga en replik som börjar på bokstaven A. Spelare 2 säger sedan en replik som börjar på bokstaven B som passar ihop med repliken innan. Sedan fortsätter det i alfabetets ordning, om ni kommer till Ö så börjar ni om på A igen. Om man inte kommer på nått ord på 10 sekunder som passar med repliken innan eller säger fel så är man ute.

Dots and squares:
Rita upp ett rutnät med prickar på ett papper (max 12×12 prickar). Spelarna turas om att dra streck mellan prickarna. När en spelare drar fjärde strecket i en kvadrat, skriver den sitt namn i den, och måste automatiskt fortsätta. Den som har flest kvadrater när prickarna är slut vinner.

Ett skepp kommer lastat:
Den första spelaren säger “Ett skepp kommer lastat med.” och därefter ett valfritt ord (t.ex: korvkiosk). Den andra spelaren ska då säga ett ord som börjar på det första ordets slutbokstav (t.ex: Kungspudel). Den tredje spelaren fortsätter genom att säga ett ord som börjar på det andra ordets slutbokstav (Larvfötter). Den som inte kommer på ett ord åker ut. Leken fortsätter tills en står segrande kvar eller tills ni tröttnar.

Få-leken:
Få-leken passar bra för det yngre syskonparet i baksätet som vill ha vill ha vill ha. Personen till vänster i bilen får allting de kan se på vänster sida av vägen. Personen till höger får allting de kan se på sin sida. Skryt och bräck varandra om vad ni ska göra med era nya tillgångar. “Jag ska plantera jordgubbar på hela det här fältet”. “Jaha, men du har inga hästar och kor. Det har jag.

Farfars rostade kalsonger:
Någon börjar och ställer en fråga till valfri person i bilen, t ex “Vad använder du som örngott?”. Den som får frågan ska nu hålla sig för skratt och svara “Farfars rostade kalsonger”. Klarar personen att hålla sig för skratt så fortsätter man ställa frågor tills han/hon brister ut i skratt. Om man skrattar när man blir tillfrågad är det ens egen tur att ställa en fråga.

Fem-minuters jakten:
Alla leker tillsammans. Spelarna enas om en sak man ska leta efter, t.ex. kyrkor eller röda bilar. Alla gissar hur många gånger man kommer se saken inom de närmsta fem minuterna.  Alla letar, och räknar, tillsammans. Den som kommer närmast vinner.

Registreringsskyltsförkortning:
Föraren väljer en registreringsskylt, t.ex. ABS 123. Spelarna ska nu individuellt hitta på vad de tre bokstäverna är en förkortning av, t.ex..Apans Blyga Syster. När alla är klara, går man laget runt och berättar för varandra. Bästa/knäppaste förkortning vinner genom omröstning.

Fortsätt historien:
Alla som är med och leker turas om att säga en mening. Historien ska hänga ihop så bra som möjligt. Den som vill avsluta klämmer till med ett “och så levde de lyckliga i alla sina dagar”.

Galenpanna:
Alla spelare skriver ett namn på en person på varsin lapp. Fäst lappen i pannan, med pannband, gummiband, tejp eller liknande på personen till vänster. I tur och ordning ska nu spelarna, genom att ställa ja och nej-frågor till sina medspelare, försöka lista ut vem de är. Den som först gissar är rätt vinner.

Gissa tiden:
På en given signal ska alla utom lekledaren blunda. Från och med nu ska alla vara tysta. När man tror att en minut har gått räcker man upp handen. Lekledaren noterar spelarnas olika tider. Den som tjuvkikar eller börjar låta, åker ut. Leken är slut när alla har räckt upp handen. Närmast vinner.

Gul bil:
Alla spelar mot alla. Ni tävlar om att få syn på gula bilar. När en gul bil kommer, gäller det att vara först med att skrika GUL BIL! Den som skriker först, har rätt att slå till en av sina medspelare på armen. Om den som har fått slaget ser en röd bil inom fem sekunder, har han eller hon rätt att slå tillbaka. Leken fortsätter tills ni tröttnar eller någon har för ont i armen.

Hänga gubbe:
Spelare 1 tänker på ett ord. Spelare 1 ritar sedan ett horisontellt streck per bokstav på ett papper. De andra deltagarna försöker gissa ordet genom att föreslå olika bokstäver. Gissar man rätt bokstav, skriver spelledaren in bokstaven på rätt plats. För varje gång man gissar fel ritar spelaren ett streck i en bild som när den är färdig, föreställer en hängd streckgubbe. Vill ni förlänga spelet? Rita till två ögon (som ser ut som kryss) och en mun med en tunga som sticker ut. Man kan skriva upp alla bokstäver som är fel bredvid teckningen. Då är det lättare att se vilka bokstäver man redan har gissat på. Den som vill sopa banan med sina medspelare kan börja med att gissa på e, a, n, t, r, s, i, l, d, o. De är nämligen svenskans vanligaste bokstäver. Det är faktiskt inte alltid svårare att gissa ett långt ord eftersom man då snabbt får många ledtrådsbokstäver som ingår i ordet.