Se sommarens öppettider här>>
Kontakta oss gärna via formuläret>>

×
 1. Tävlingar och dragningar på Toyota Center Göteborgs Facebooksida är öppen för alla som bor i Sverige.
 2. Personer som är anställda hos Toyota Center Göteborg får ej delta.
 3. För att delta i tävlingen följ instruktionerna i det relevanta inlägget på Toyota Center Göteborgs Facebooksida (https://www.facebook.com/toyotagoteborg). Endast genom att följa dessa instruktioner kan man delta i tävlingen. Du får göra max en gissning per dag. Bland inskickade bidrag utser vi en vinnare.
 4. Tävlingen startar i samband med att tävlingsinlägget publiceras. Vinnaren eller vinnarna kommer publiceras på Toyota Center Göteborgs Facebooksida senast 14 dagar efter publicerat inlägg. Man behöver inte köpa något för att delta i tävlingen.
 5. De möjliga tävlingsvinsterna finns specificerade i det relevanta tävlingsinlägget på Toyota Center Göteborgs Facebooksida tidslinje.
 6. Ofullständiga, otydliga bidrag eller sent deltagande som inte uppfyller tävlingsinstruktionerna kommer inte att inräknas i tävlingen. Toyota Center Göteborg ansvarar inte för borttappade, förstörda, försenade bidrag, oavsett anledning.
 7. Vinnaren kommer att utses baserat på det svar eller kommentar som getts när man deltagit i tävlingen. Vinnaren publiceras på Facebook och kommer att kontaktas på Facebook.
 8. Vinnaren måste tillkännage sig via direktmeddelande till Toyota Center Göteborgs Facebooksida senast en vecka efter vinnaren har kontaktats. En rimlig insats kommer att göras för att nå vinnaren, har vinnaren inte tillkännagett sig en vecka efter första kontakten kommer en alternativ vinnare att utses.
 9. Endast ett bidrag per person/dag är tillåtet. Ytterligare bidrag av samma person kommer inte att inräknas i tävlingen.
 10. Vinnaren kommer att utses av en jury. Juryns beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga.
 11. Vinster kan ej bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster.
 12. Toyota Center Göteborg erhåller sig rätten att upphäva tävlingen och deltagandeprocessen i tävlingens alla stadier om detta anses nödvändigt.
 13. Om tävlingen avslutas i förtid ansvarar Toyota Center Göteborg inte för eventuella kostnader eller utgifter som deltagarna har gjort i samband med tävlingen.
 14. Vinnaren måste vara beredd att delta i obetald publicitet relaterat till tävlingen. Vinnarens namn, bild och bidrag kan använt för publicitet.
 15. Tävlingar på Toyota Center Göteborgs tidslinje är inte på något sätt sponsrad, stöttad eller administrerad av eller i samarbete med Facebook. Facebook har inget ansvar för tävlingar på Toyota Center Göteborgs Facebooksida.
 16. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att ansvariga får behålla material och information inlämnat i samband med deltagandet i tävlingen.
 17. Genom att delta i tävlingen godkänner och accepterar deltagarna dessa tävlingsregler och villkor samt att deras uppgifter kommer att delges till tredje part i relation till denna tävling.

Ansvariga: Toyota Center Göteborg AB, Lunnagårdsgatan 11, SE-431 90 Mölndal.